Busy week at Karting Club Malta

On Thursday 16th May Bupa Insurance announced that they are supporting Karting Club Malta. At a small presentation at the offices of Bupa, Ms. Adriana Zarb Adami presented the sponsorship to Tonio Mizzi club President, in the presence of Patrick Gauci club Treasurer.

On Saturday 17th May, Mr. Dario Anastasi an Italian Karting Official delivered a technical course to the young drivers within Karting Club Malta. 11 young drivers took part and have now been awarded a Malta Motorsport Federation licence by which they can compete abroad.

The weekend continued on Sunday 18th May with the second round of the National Karting Championship, which saw about 25 drivers competing in different classes.

Nico Borg won the 60 Mini Class followed by Kieran Galea, while Kyle Micallef and Jacob Micallef shared the third place. Isaac Micallef won the Touch And Go Class followed by Duncan Micallef and Keith Micallef. Eman Muscat, Daniel Gauci, and Jake Bianco occupied the first third places in the Iame Class. Salvatore Toscano, Jake Agius and Neville Zammit came in the first third places of the Rotax Class. Morgan Zammit and Ayrton Tonna came first and second in the Baby Class respectively.

Both activities of Saturday and Sunday were held at Badger karting in Ta Qali. Dario Anastasi, was race director on Sunday, with the help of Karting Club Malta Committee officials, staff at Badger Karting and Malta Motorsport Official Ruben Hili.

Wara li l-Ħamis 16 ta Mejju il-kumpanija ta ‘l-assikurazjoni Bupa ħabret li ser tkun ta sostenn għal-Karting Club Malta il-Ġimgħa kompliet b’żewg attivitajiet oħra importanti. Is-sinjura Adriana Zarb Adami f-isem Bupa ipreżentat l-għotja lill-Tonio Mizzi president ta Karting Club Malta fil-presenza tat-teżorier Patrick Gauci.

Is-Sibt 17 ta’ Mejju l-uffiċjal Taljan Dario Anastasi ta kors ta taħriġ lis-sewwieqa zagħar ta l-istess klabb. 11 il-tifel attendew għal dan il-kors impenjattiv li wassalhom għal-liċenzja tal-Federazzjoni Maltija tal-Motorsport u li biha issa jistgħu jikkompetu barra minn Malta.

Il-Ħadd 18 ta’ Mejju ġie organizzat it-tieni round tal-kampjonat nazzjonali tal-karting fejn madwar 25 sewwieq ikkompetew fi klassijiet differenti.

Il-Klassi 60 Mini giet mirbuħa minn Nico Borg, segwit minn Kieran Galea, filwaqt li Kyle Micallef u Jacob Micallef qasmu it-tielet post. Il-Klassi Touch and Go giet mirbuħa minn Isaac Micallef, segwit minn Duncan Micallef u Keith Micallef. Eman Muscat, Daniel Gauci u Jake Bianco ġew fl-ewwel tlett postijiet tal-Klassi Iame rispettivament. Salvatore Toscano, Jake Agius u Neville Zammit rebħu il-Klassi Rotax filwaqt li Morgan Zammit u Ayrton Tonna ġew fl-ewwel u t-tieni post tal-klassi Baby rispettivament.

L-attivitajiet tas-Sibt u tal-Ħadd seħħew fil-Badger Karting, Ta Qali. L-uffiċjal Taljan Dario Anastasi mexxa it-tlielaq tal-Ħadd bl-għajnuna tal-kumitat tal-Karting Club Malta, l-ħaddiema tal-Badger Karting u Ruben Hili bħalha uffiċjal fi ħdan il-Federazzjoni Maltija tal-Motorsport.